Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štatistika rodu

1. 1. 2007

Celkový počet žijúcich osôb rodu je             78

     z toho mužov                                                35

                 žien                                                    43

t.j. mužov je 45% a ažien je 55% celkového počtu

pričom

   - Martinkovičovcov je celkom       26 osôb, z toho 10 mužov a 16 žien

   - Bothovcov je celkom                   34 osôb, z toho 16 mužov a 18 žien

   - Višvaderovcov je celkom           18 osôb, z toho    9 mužov a   9 žien

V    I. stupni rodu nás žije už len           16 osôb, z toho     7 mužov  a    9 žien

     II. stupni rodu nás žije                       36 osôb, z toho   16 mužov a  20 žien

    III. stupni rodu nás žije zatiaľ             26 osôb, z toho   12 mužov a 14 žien

 

Z celkového počtu žijúcich osôb rodu doteraz 11 dosiahli vysokoškolské vzdelanie, t.j. 14% z celkového počtu,

     pričom      v   I. stupni je len   1  (Dr. Kollár)

                       v  II. stupni je          10 osôb

keď zoberieme, že v II. stupni je celkom 36 osôb, s VŠ vzdelaním je 10 osôb, t.j. 28%, teda skoro každý tretí člen má vysokú školu. V III. stupni pochopiteľne ešte absolventov VŠ nemôžeme mať.

Pre úplnosť:      v rode máme  8 inžinierov,  2 doktorov a   1 magistru.

Záverom môžme konštatovať, ze sme ROD VYSOKO VZDELANÝ!!!

Vypracoval František Martinkovič, v Suchohrade, 20.1.2007