Jdi na obsah Jdi na menu
 


I.zasadnutie

20. 4. 2006
I. zasadnutie Hajzlovského klanu, konané 15.4.2006
v Záhorskej Vsi v obývačke ku Valovcov

Na zasadnutí bol prednesený program a následne aj vykonaný:

1. Privítanie prítomných
2. Výročná správa za uplynulé obdobie (29.1.2005 - 15.4.2006)
3. Diskusia
4. Hlasovanie
5. Uznesenie
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1.

Prítomných privítal Feri Višvader v zmysle hesla - kuknite sa koho vidzíte kouem sebja.

K bodu 2.

Výročnú správu  predniesla Majka Pláštiková

         Stretnutia členov kráľovskej rady rodiny Hajzlovskej, kráľa Janka Hajzla I. sa   uskutočňovali v nepravidelných termínoch - podľa potreby riešenia problémov.

Hodnotenie činnosti v jednotlivých oblastiach:

  • Ferka - stavebníctvo - novostavba rodinného domu Ľubky v Suchohrade započatá. Dokončovanie prestavby kráľovského sídla u Janka je v nedohľadne,
  • Nelka - zdravotníctvo - starostlivosť o zdravie obyvateľstva bola v rukách každého pacienta. Treba dať pozor na všetkých tu prítomných "vtákov", lebo vtáčia chrípka - čo lomcuje svetom - vyzerá dosť nebezpečne a v záujme zachovania zdravého rodu Hajzlovského navrhujem sprísniť hygienické opatrenia v rodine, t.j. špinavostí bolo dosť, čistota pol života a špina celý ...
  • Marta - práca s deťmi - rezort zatiaľ vykazuje vhodne zvolený spôsob práce - mládež nám rastie do krásy a dúfajme, že ako sú pekní, budú aj múdri.
  • Jožka - strojárstvo a zváračstvo - tu máme rezervy, rezort trocha stagnuje a napriek zastaralému strojovému parku treba hľadať spôsob ako zepšiť služby.
  • Valika - sociálne veci a rodina - s pribúdajúcimi mesiacmi zhoršovanie životných podmienok ľudí, čo má vplyv aj na rodinné zázemie. Myslíme tým staršiu časť rodiny Hajzlov, k nim patriace dôchodky ktoré stoja za prd, a z toho vyplýva, ako na prd sa máme.
  • Laci - kúrenárstvo - aj bez vedenia rezort v práci pokračuje, podkuruje si kto chce a koľko chce
  • Feri - zahraničie - zahraničná politika nevykazuje žiadne úspechy, začína sa prejavovať jazyková bariéra, teda každý si melie po svojom, rozpráva si kto chce čo chce a ako chce, hlavné je, že si rozumieme.
  • Majka - informatika a menežment - informovanosť a komunikácia medzi rezortmi nejavila známky uspokojivých výsledkov, treba navrhnúť novú stratégiu. Tu by bolo dobré zapojiť "kríkopových inžiníru" - napr. tu prítomného Romana aby preložil moju múdru vetu a navrhol riešenie toho, čo som chcela povedať, lebo už to ani sama neviem.
  • Kráľ Ján Hajzlovský I. - práca zo začiatku obdobia hodnotená kladne, neskôr čím ďalej tým viac viditeľná strata aktivity. Žeby už aj u neho vekom???  Kto by si však dovolil kritizovať nášho najvyššieho!!!

                    Záver:  V globále možno povedať, že aj keď každý rezort vykazoval za dané obdobie  určité nedostatky, životná úroveň v kráľovstve je na postačujúcej úrovni - viď hojne prestreté stoly pred nami.

K bodu 3.

Diskusia - kto chcel čo chcel mohol povedať

K bodu 4.

Hlasovanie prebehlo v tomto duchu: kto súhlasil (namiesto nejakej farebnej kartičky) pozdvihol pohárik naplnený kto na čo mal chuť. Ak niekto nesúhlasil, musel všetky použité poháriky potom poumývať a kto sa zdržal - bol o suchu.

K bodu 5.

Uznesenie - v budúcnosti pracujme ako vládzeme a vieme, potom sa budeme mať tiež ako chceme a ako si doprajeme.

K bodu 6.

Prítomní obdržali pamätnu fotografiu z korunovácie a vzniku nášho kráľovstva v nástenkovom čierno-bielom prevedení.

K bodu 7.

Na záver bolo konštatované, že klan rodu Hajzlovcov by sa mal rozšíriť o dvoch členov mladšej generácie Hajzlovcov - Romana a Majku Valových - aby trošku omladili naše rady, čo aj bolo následne odsúhlasené.

Zapísala: M.Pláštiková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář