Jdi na obsah Jdi na menu
 


II.zasadnutie

21. 1. 2007

Program:

 1. Otvorenie - privítanie hostí
 2. Výročná správa za uplynulé obdobie (15.4.2006 - 20.1.2007)
 3. Diskusia k výročnej správe a návrhy na zlepšenie činnosti
 4. Hlasovanie o návrhoch
 5. Vyznamenanie najlepších členov
 6. Záver oficiálnej časti
 7. Občerstvenie
 8. Voľná zábava a diskusia v kuloároch
 9. V prípade potreby zásah privolanej polície alebo požiarneho zboru
 10. Ukončeie II.zasadania rady Hajzlovského klanu

K bodu 1.

Privítanie hostí a zároveň aj celé zasadnutie viedol Ferka Martinkovič

K bodu 2.

 Hodnotenie činnosti v jednotlivých oblastiach a poverených rezortoch (predniesol kráľ Janek Hajzlovský I).:

 • Ferka - stavebníctvo - napriek celoštátnemu boomu stavebníctva, je v rezorte stav skoro veľmi neuspokojivý. Stavba Ľubkinho domu síce postupuje podľa harmonogramu, ale zato u Valovcov to viazne. Dúfajme, že je to stav prechodný (i u Ľubky k tomu príde) a na nasledujúcu jar sa to postupne zlepší. Veľmi neuspokojujúci stav je na stavbe rekonštrukcie rodinného sídla u Martinkovičovcov ml. Napriek výdatnej finančnej injekcii v podobe výhry u Kozla, ktorá sa prehajdákala v bazároch áut, je potrebné v tejto oblasti výrazne pridať. Bude treba poveriť vedením stavebníctva mladíkov. napr. Káju Virgla, ktorý si počína veľmi úspešne.
 • Nelka - zdravotníctvo - i v tomto rezorte to škrípe. Darmo - starouši sú starouši. Vtáčia chrípka nás síce obišla, ale vačkové suchoty prevládajú vo všetkých rodinách bez rozdielu. Mimoriadne hrozí epidémia obezity a u mužskej časti i prostata. Navrhujeme pre budúce obdobie založiť novú zdravotnú poisťovňu s názvom Hajzl-Virgl.
 • Martuška - práca s deťmi - možno mi to budete mať za stereotyp, ale i v tomto rezorte sú veľké medzery. Napriek štatistike, ktorú vypočujete neskoršie sa zdá, že v tejto rodine sa nesexuje (ženy mi to iste potvrdia). Detí je málo a aj tie, ktoré sú, sa rozmaznávajú a čoskoro nám prerastú cez hlavy. Pre budúcnosť bude potrebné, aby sa rezort dohodol s rezortom zdravotníctva a VIAGRA bola zadarmo bez 5-korunového príplatku.
 • Jožka - strojárstvo a zváračstvo - tu môžeme konečne konštatovať, že na rozdiel od predchádzajúcich rezortov, sa v tomto rezorte mimoriadne dobre darí. Uvoľnili sa dvory od starého železa, ktoré bolo odvezené do zberu. Drobné údržbárske práce a poruchy v domácnostiach boli postupne odstránené bez nároku na prednostný príplatok.
 • Valika - sociálne veci a rodina - napriek viacerým vystúpeniam šéfky rezortu v televízii musíme konštatovaať, že v rezorte to značne škrípe. Rodiny sa nevyvýjajú rovnomerne, ale živelne. I keď sociálna situácia v rodinách mierne stúpa, je to skôr zásluha nie daného rezortu. Do rodín sa vkráda alkoholizmus, hašterivosť, neústupčivosť a nedaj Bože i epidémia tuberkulózy - choroby chudoby. Rezort je potrebné pre budúce obdobie výrazne dotovať v rozpočte.
 • Feri -  zahraničie - i tento rezort veľmi pokrivkáva. V poslednom období sme výrazne stratili identitu. Zahraničie nás prestáva akceptovať. Vo svete nás nazývajú národ bačov a že sme prirovnávaní k ázijským tigrom si myslí snáď len premiér. Je to síce pravda, že v tomto roku vyrobíme najviac osobných áut na obyvateľa na svete, ale dosiahneme i ďaľšie prvenstvo a to 10 vší na jedného obyvateľa. Je potrebné sa s týmto biľagom rezortu zahraničia veľmi rýchlo vyrovnať.
 • Majka - informatika a menežment - tento rezort zaznamenal za uplynulé obdobie výrazný úspech a pokrok. Podstatne sa zvýšila informovanosť a dnes už vieme každý o každom všetko. Nikto nič nezametie pod koberec bez toho, aby ten druhý o tom nevedel. Na jedného člena pripadá 2,14 kusa mobilu. Internet je už bežným prostriedkom. Bravo! Len tak ďalej!
 • Kráľ Ján Hajzlovskiý I. - séf TOP menežmentu hajzlovského klanu - po počiatočnej eufórii pri zvolení za kráľa, jeho činnosť značne upadla. Výsledkom je to, že v prevažnej väčšine rezortov práca oproti minulosti zaostala. No pribúdajúcimi dňami k termínu komunálnych volieb sa práca zlepšovala i napriek tomu, ze kráľom je zvolený doživotne.

Záver: je treba konštatovať, že všetky rezorty zhruba svoje úlohy splnili, i keď niekedy s odretými ušami. A preto prevolávam Trikrát: HIP-HIP-HURÁ,  NA ZDRAVIE.

 K bodu 3 a 4.

Diskusia a hlasovanie k výročnej správe bola prerušená napájačkou.

K bodu 5.

Vyznamenanie najlepších členov a udeľovanie pamätných medailí I. stupňa viedol Feri Martinkovič a odovzdával sám pán král:

Petronele Virglovej (rod. Martinkovičovej) - za svätú trpezlivosť v boji s nepriazňou osudu a za celoživotný márny boj s trojhlavým drakom a za rodinnú obetavosť.

Marte Kollárovej (rod. Bothovej) - za bezbrehú obetavosť a nehu, ktorú venuje svojmu blízkemu i vzdialenému okoliu.

Jozefovi Bothovi - za nenahraditeľnú remeselnú fortieľnu zručnosť v prospech svojej rodiny a ostatnému človečenstvu.

Valike Bothovej - za nezdoľný optimizmus a veselú myseľ, ktorú nákazlivo šíri okolo seba osobitným vírusom.

Majke Pláštikovej (rod. Višvaderovej) - za múdru rozvážnosť, decentnú prezieravosť a ideologický základ Hajzlovského klanu.

Františkovi Višvaderovi, zahraničnému členovi a účastníkovi -  za šírenie Hajzlovskej ideológie v ďalekej cudzine a blízkom zahraničí.

Majke Valovej (rod. Pláštikovej) - za nákazlivý mladícky entuziazmus a nerozborný tmel v rodine Hajzlovského klanu.

Jánovi Martinkovičovi - za kritickú náročnosť ku svojmu okoliu (okrem seba) a pevné držanie zástavy Hajzlovského klanu vysoko a hrdo nad hlavou.

Františkovi Martinovičovi, najstaršiemu členovi Hajzlovského klanu - za rozdávanie starejšovských rozumov a neoblomnému opakovaniu fúzatých vtipov a historiek vo svojom okoli.

K bodu 6.

Záver oficiálnej časti prebehol za všeobecného jasotu všetkých vyznamenaných.

K bodu 7.

Zabijačkové špeciality prelievané správnymi tekutinami mali veľký úspech.

K bodu 8.

Diskusia v kuloároch.

a/ Valika Bothová - ako iste všetci viete a aj cítite - v sociálnej oblasti nastali a ešte aj nastanú významné zmeny:

- zvýšia sa platby dôchodkového poistenia, aby sa o 20 rokov mohlo konštatovať, že čím dlhšie pracuješ a platiš - tým menej sa dožiješ a z povrchu zemského sa stratíš, čím vlastne štátnu kasu šetríš.

- poukazovanie dôchodkov na jeden účet - dôchodcom sa tým ušetria nohy. Zbytočným chodením a čakaním na pošte sa zároveň zbavia starostí: čo a čím zaplatiť. Preto s dôverou korunky šetrite, a hlavne na tento účet pošlite, aby sme mali nielen hojno, ale aj ho.no.

- vďaka novému dôchodkovému modelu vznikne určitá problémová skupina ľudí vyššieho veku, ktorí cestou Úradov práce, soc.vecí a rodiny budú začlenení do verejno-prospešných prác na obciach zameraní na zber starého chleba, v mestách sa budú živiť v supermarketoch a hypermarketoch prehrabovaním v regáloch. Po dohode s MŠ bude slovo zlodej nahradené slovom "vyživiteľ" a kto sa dokáže takto vyživiť, bude mu patriť náš obdiv. Budeme asi jediní, ktorí dokážu našich dôchodcov vystaviť na obdiv.

zhodnotenie úspor - v závere zhrniem, že vzniknutý účet a hlavne jeho konto, ktoré počas nášho volebného obdobia značne vzrastie, bude použitý na hypotekárne úvery, prednostne "pre nás a naše deti" - čím sa vlastne prejaví pomoc štátu mladým rodinám.

Mladosti, mladosti, mala som Ťa dosti, ale už Ťa nemám, bo mám staré kosti.

My, aj naše deti, majme sa tu skvele. Žime si chudobne (správny výraz slobodne), bez ujmy na tele.

 b/ Martuška Kollárová s Valikou Bothovou - priniesli sladké mámenie (tortu) v tvare  okrasy mužského tela. Všetky ženy mali pednostné právo ochutnania životodarnej tekutiny.

c/ Martuška Kollárová s Valikou Bothovou  - prezentovali jedinečnú hymnu klanu Hajzlovského na melódiu piesne Teče potúček bublavý, ktorá bude tiež súčasťou nasledujúcich stretnutí. Povinnosť každého člena naučiť sa ju naspamäť!

d/ Majka Pláštiková - pre dobrý zdar ďalšich dní pripravila pre každého člena malý balíček:

Hajzli dostali: - pletené ponožky - aktuálna potreba na udržanie si telesnej teploty v záujme splnenia hesla: chladná hlava - nohy v  teple

            - fľaštička (čokoládová s alkoholickou náplňou) - síce iba malá, ale na záchranu ľudského života Hajzlovského stačí.

            - včielka Mája (čokoládová figúrka) - znak toho, že jaro sa blíži. Keď sme v zime oddychovali, tak na jar s chuťou do záhrad, na tzv. pánske, aby sme sa postarali o blaho našich žalúdkov. Kto nemá záhradu, tak smelo na trhovisko pre poživeň.

           - mydielko - po špinavej práci v záhrade si pekne umyte ruky, lebo čistota pol života a Hajzl celý!

           - sušené jablká - majú dva významy - môžu sa brať ako doplnenie si vitamínov, alebo ako názorná ukážka, čo sa stane keď sa nebudeme o seba starať - zostanú z nás takéto vysušené sušienky.

Privandrovalci: - zlaté srdiečko (čokoládové) - znak toho čím pre nás Hajzlov ste,

                           - sušené jablká - doping, aby ste to s nami Hajzlami vydržali,

                          - Mozartová guľa - keď budete na partnera naštvaní, tak ju môžte po ňom hodiť, Hajzli niečo vydržia.

e/ Feri Martinkovič - prezentoval vypracovanú štatistiku rodu v číslach k 1.1.2007:

       Celkový počet žijúcich osôb rodu je                        78
                z toho mužov                                                  35
                              žien                                                   43
          t.j. mužov je 45% a žien je 55% celkového počtu.

Podrobnejšie viď rubriku Kráľovstvo.

Záverom tejto celkovej prezentácie bolo skonštatované, že sme rod VYSOKO VZDELANÝ. 

       
K bodu 9.
Požiarnikov nebolo potrebné volať, pretože hasiacich tekutín bolo nepreberné množstvo.

K bodu 10.

Koniec II. zasadnutia bol až v skorých ranných hodinách ďalšieho dňa. Uhrané zvládli presun do svojich domovov "pešobusom".

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář