Jdi na obsah Jdi na menu
 


III. zasadnutie

25. 5. 2008

Pozvánka okrem programu obsahovala aj tieto údaje:

párty sa uskutoční za každého počasia a za sprievodu čvirikania vtákov, kŕkania žiab a sykotu hadov.

Príjazd možný: - pozemnou komunikáciou - podľa priloženej mapy
                       - letecky - primontuj si vrtuľu
                       - lodnou dopravou - kuchynským kanálom
Na párty je dovolené doniesť:  - kosačku na trávu,
                                            - rýle na kopanie záhrady
                                            - nožnice na strihanie stromkov
                                            - sekery na rúbanie dreva
                                            - pánsku ochranu - rádiovka a rukavice
                                            - erotickú pomôcku a plavky
Program:
1. Otvorenie - hymna
2. Výročná správa za uplynulé obdobie (21.1.2007 - 24.5.2008)
3, Diskusia k výročnej správe a návrhy na zlepšenie činnosti
4. Prijatie symbolov Hajzlovského klanu
5. Vyhlásenie výsledkov ankety "NHR"
6. Občerstvenie, teda hubová pochúťka
7. Neviazané radovánky

 K bodu 1.

 Otvorenie a celé zasadnutie viedla Martuška Kollárová. Hymna sa spievala pomocou "ťahákov", skoro nikto si nepamätal slová.

K bodu 2.

Výročnú správu predniesol sám pán kráľ Ján Hajzlovský I.

 •  Feri - rezort stavebníctva - udeľuje sa mu kráľovská pochvala, nakoľko bola úspešne dokončená výstavba Ľubkinho domu (už je obývaný). Stavba u Valovcov naďalej viazne. Počas návštevy premiéra vo Švajčiarsku bolo zistené, že stavba bola vytunelovaná a peniaze prevedené na účet ww.terkagajare.sk, nakoľko SBS, t.j. susedkina bezpečnostná služba ukončila svoju činnosť.
 • Nelka - rezort zdravotníctva -  v rezorte je rozšírený tržný systém, to znamená, že keď Ti ruku alebo nohu nevyliečia - tak Ti ju odtrhnú. Každý pacient musí pocítiť rozdiel medzi obedom v nemocnici a v reštaurácii - a to je, že v reštaurácii si dáš po obede pivo Kozla, v nemocnici dostaneš po obede "bažanta". Ministerstvu zdravotníctva na zdraví občanov záleží, svedčí o tom aj vydaný informačný materiál, ktorý vydala zdravotná poisťovňa Hajzl-Virgl. V starostlivosti o zdravie presadzuje "5T" - ticho, teplo, tlačenku, telku a Tekilu. Keď ťa nevylieči ticho a teplo, tak tlačenka s províziou a keď ani to, tak Tekila určite.
 • Marta - práca s deťmi - s radosťou konštatujem, že sa začalo v pokračovaní rodu sexom, pribudli noví členovia a to u Bernátovcov Miško, U Višvadrovcov Jakubko, u Besedovcov Oliverko a ja - pán kráľ - očakávam príchod nástupcu trónu. Nová generácia bude vychovávaná v duchu kresťanskej morálky pod heslom "ani semeno nazmar". Som rád, že bude mať kto pokračovať v našich rokovaniach a bude mať kto dodržiavať princípy založenia Hajzlovského klanu.
 •  Jožka - strojárstvo a zámočníctvo - tento strojárske a zámočnícke práce nahradil kopami agátového dreva, ktoré spracúva na vývoz do Hochštetna. Pán majiteľ sa preorientoval a založil nebankový subjekt Trade Company B and K (Both a Klíma) a zabezpečuje si čerpanie vlastného fondu tak, aby výdavky neprekročili príjmy.
 •  Valika - sociálne veci a rodina - aj keď sa dôchodky nezvyšujú rovnomerne a podľa vašich predstáv, rod hajzlovský sú špecialisti - rozmýšľajú ako s peniazmi vydržať od jednej výplaty k druhej, resp. ako vyžiť od dôchodku po dôchodok. Pritom dodržiavajú 11. nové prikázanie "nedokážeš" - to znamená, že buď je to omyl, alebo to pán boh tak káže. A mňa sa nikto na nič nepýta. V lonskom roku sa spomínalo, že sa začína šíriť prostata. Dnes už dôchodci aj fetujú - čuchajú papier od údenáča.
 • Majka - informatika a menežment - i keď internet je bežným prostriedkom a stratégiou, že všetci o všetkom vieme, no treba aj tak používať antivírusový program, aby hakeri nenabúrali našu Hajzlovskú databázu.
 • Feri - zahraničie - nové vymoženosti internetovej techniky sa využívajú v neustálom spojení so zahraničím, avšak sme pobúrení - že šéf z rezortu zahraničia neustrážil morálku, aby sa nepodvádzalo, ale radšej aby sa utužovali vzťahy v zmiešaných manželstvách (Čech so Slovenkou).
 • K činnosti krála Jána Hajzlovského I - stále som v tej počiatočnej eufórii ako keď som bol zvolený za kráľa. S radosťou konštatujem, že činnosť v královstve sa v rezortoch zlepšuje, čo iste cítite na vlastnej koži.

Záver: Všetkých vyzývam v súvilosti s prechodom na euro, aby ste si ušili plátené mešce, lebo zapomenieme na bankovky a budeme štrngať mincami. Preto, kto chová kozu - nech ju na príkaz odovzdá pánovi, a ja dám rozkaz vyhotoviť mešce pre všetkých Hajzlov, lebo nikto vám nebude kompenzovať rozdiel v príjmoch - či platov, či dôchodkov - v porovnaní s príjmami v ostatných krajinách Európskej únie - a preto "kto šetrí ma za tri" už dávno neplatí, lebo znevýhodnené úspory v bankách vás oberú aj o to posledné.  Našim heslom nech je "nech sme zdraví a užívajme si život v radosti a spokojnosti".

 K bodu 3

Výročná správa bola tak obsažná, že vyčerpala všetkýh Hajzlov.

K bodu 4

a/ Valika Bothová a Martuška Kollárová, doplnili symboly Hajzlovského klanu o zástavu. Slávnostne ju odovzdala Valika Bothová  pánovi královi Jánovi Hajzlovskému I., aby ju v úcte mal a starostlivo opatroval. Zároveň predniesol aj prísahu kráľa:

 1. Budem vyprávjat tak, jak mi zobák narousteu.
 2. A budem to učit aj svoje dzeci a vňukú.
 3. Nikedy sa za svoju hubu nebudem hambit.
 4. Budem dálej šírit odkaze hajzlovských strýcú a starečkú.
 5. Za svoje rodné Záhorí v královstvje Hajzlú, gde už ležá v písku kosci našich predkú, sa pohrveme s každým, gdo by nás sceu oň oškubat.

K TEMU NÁM POMÁHAJTE ŠECI SVATÍ!!! 

 b/ Feri Martinkovič, predniesol návrh STANOV klanu Hajzlovského (úplné znenie stanov viď rubriku  "Královstvo"). Stanovi boli jednomyselne schválené.

c/ Informačný materiál, ktorý vydala zdravotná poisťovňa Hajzl-Virgl prezentoval Janek Martinkovič:

"V zdravom tele zdravý duch", alebo "jak porazit obezitu" s týmito bodmi.:

 1. Ked neco jíte a nikdo vás pri tem nevidzí - tak to nemá žádné kalórie.
 2. Ked do sebja cpeš čokoládu a chlastáš k temu slivovicu - tak tá Ti tý kalórie zruší.
 3. Ked sa vás bude cpat víc, to sa počítajú kalórie enem temu, kerý zjí najvíc.
 4. Ked sa postaráš, aby šeci okolo tebja pribrali víc kilo než Ty, tak budeš najščíhlejší.
 5. Jedzení, co zjíš v kíne alebo pri televízori, poprípade dnes už aj pri počítači - jako sú kekse, čokolády, cukríky, oplatky - to sa nepočítá, protože to patrí do zábavy a neé do jedzeňá.
 6. Pochúťka - jak je slanina, klobásky, masný chleba a pod. neobsahujú kalórie, ked sa jedzá ze zdravotných dúvodú.
 7. To co zíte ked varíte - též nemá kalórie, protože to nejíte, ale koštujete.
 8. Jedzení, keré má jednakú barvu - též nemá kalórie, napr.: ked zjíte špenát a pistáciovú zmrzlinu, to je jak keby ste nezedli nic.
 9. Obezita je nemoc, tak je potrebné sa porádne  "nažrat", aby mohuo telo s obezitú porádňe bojovat.
 10. A že poisťovni záleží na zdraví hlavne žen - aby sa zachovau rod - vydaua vyhlásení:

                Žena bez brucha - je jak hrnek bez ucha a ženská bez "rici" - je jak váza bez kvící.

 d/ Valika Bothová, Martuška Kollárová a Jožka Both - pripravili a odovzdali každému pokrvnému Hajzlovi zástavku s erbom na stojančeku, aby si ju mohol doma vyložiť na stôl a tešiť sa z nej keď bude niečo dôležité podpisovať (ako to vidíme pri štátnych návštevách).

Popis erbu:

Pri genealogickom bádaní bolo zistené, že správy o rode "Hajzlov" sú veľmi skromné. Naopak, pri štúdiu všetkých dostupných literárnych správ o slove "hajzel" bolo zistené, že slovo je staré ako samo ľudstvo, lebo odjakživa ľudia jedli, pili, spali a sra..  a tak hajzle, vtedy drevené stavali. Keď si pozrieme na erb Pálfiovcov z neďalekých Malaciek, vidíme, že mali v erbe prasa, turčiansky rod Rakovských mali raka, v erboch z Liptova - kde pod košatým stromom boli ide biela ovca... atď.

Na novo zaregistrovanom erbe rodu "Hajzlov", ktorý je pomerne mladší, vidíme nadpis "Hajzel", ktorý symbolizuje vznik rodu a pokračuje až do postupného rozrodu - na hajzel splachovací. Vidíme, že prevláda farba červená, v hornej časti je kráľovská koruna zlatá - zlato je znakom bohatstva, nie však v hajzli, ale bohatstva duchovného.

V duchu bohatstva hajzlovského bola založená HAJZELBANK.sk. Podstatu jej existencie vystihuje heslo: ČO NEZÚROČÍŠ, to POSEREŠ. A tak Vám erb odovzdávam, aby ste ho v srdci nosili a hrdo sa k nemu hlásili.

 e/ Majka Pláštiková pripravila na prežitie v prírode - momentálne v Kuchyni - chatovej osade MODRANKA, tentokrát pre všetkých zúčastnených bez rozdielu.

1. Pri aktívnej prechádzke lesom určite uvítate:

-  klbko bavlnky - na označenie si cesty k jednoduchému a rýchlemu návratu,

- plátenná taška - do nej sa vmestí všeličo - či už nazbierané hríby alebo iné papúľnaté huby, lesné jahody, bylinky, nájdené plechovky od piva atď.

- toaletný papier - na všestranné použitie. Komu bude málo, musí použiť prírodnejší materiál napr. (šišky), pre citlivejších sú vhodnejšie lopúchové listy

- pohárik zdravej tekutiny (vodka) - možná dezinfekcia tela z vonku (otlaky na nohách), alebo z vnútra (zvýšenie tlaku alebo zdvihnutie nálady ak by niekto zablúdil).

2. Po návrate na chatu zase:

- sklenený hrnček - bylikový čajíček z neho bude určite "božsky" chutiť

- jednorázový príbor - na riskantnú konzumáciu jedla z nájdených hríbov. V lepšom prípade Vám nikdo nebude frflat, že je zas "hodne špinavého xšíru", v horšom prípade (keď zíte také pjekné červeno-bílé hríby) nebudete stíhat ani vytočiť číslo na móbile a volat o pomoc, né to sa ešče rozplývat nad praktickoscú pjekného bílého príboru co vyrobili "soudruzi z NDR" (viď film Pelíšky).

- čokoládové tajomstvo - pre tých, čo v lese namiesto hríbov nájdu h...rubú riť

3. Tým čo majú problém s pamäťou (aj keď si myslím, že taký medzi nami nie je)  tu mám ešte:

- pero s farebnými papierikmi na poznačenie si toho, čo dávame do pusy, lebo prípadné otázky na pohotovosti nemusia mať konca kraja.

4. Vyvrcholenie:

- vreckovka s medvedíkom - predstava organizátorov ako by sme mali vyzerať po skonzumovaní všetkých dobrôt čo nám tu pripravili, ten kto to nespĺňa, na budúcej party dostane povinný nášup.

Ešte jedna dobrá rada na záver:

Ak pri prechádzke lesom zlyhajú Vaše orientačné schopnosti alebo klbko bavlnky sa pretrhne a Vy neviete čo ďalej, stačí použiť webovskú adresu vyznačenú na taške a guličkovom pere (sanet.sk). Dnes je už veľa "šialencov" čo nosia do lesa notebook, ťí Vám určite radi pomôžu (samozrejme ak sa im "zase raz nevybila batéria").

 f/ Rodinná úderka Martinkovičovcov vyhotovila a slávnostne odovzdala maiteľovi chaty - Dodovi Kollárovi - na znak vďaky, že umožnil, aby sa III. Hajzel party mohla uskutočniť DUPLÁK RÝL - stachanovec a úderník (dvojrýl na jednej rúčke). Jeho používaním si prácu nielen zrýchli, ale si aj ušanuje svoje telo.

g/ Janek Martinkovič - navrhol aby bola vytvorená izba relikvií rodu Hajzlovského. Jeho prvým vkladom je hoblík po starečkovi Hajzlovi s ich inicialami JH a uterák po Francke Martinkovičovej (bol zhotovený v 18 roku jej veku).

h/ Rodinná úderka Bothových - na pamiatku Lacku Botha zhotovila ozembuch a Valika Bothová ho aj názorne predviedla pri našich speváckych kreáciách.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Zasadnutie v Kuchyni - časť Modranka

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář