Jdi na obsah Jdi na menu
 


IX. zasadnutie

12. 11. 2015
Zápis z IX. rodinného stretnutia Hajzlovského klanu
konaného 19. 9. 2015 v Malackách
 
Program:
  1. Privítanie
  2. Slová kráľovské – príhovor kráľa Jána I.
  3. Interesantné postrehy a zaujímavosti z rodín – debatné krúžky
  4. Diskusia
  5. Záver
K bodu 1.
Hostí privítala domáca pani – Martuška Kollárová
Nepísaný zákon klanu –  nesmel chýbať spev hymny 
 
K bodu 2.
Slová kráľa Jána I. patrili spomienke na zosnulých členov klanu - od posledného stretnutia generácíí rodu v Suchohrade v r. 2013 - a to Františka Martinkoviča (r.2014) a Jožku Botha (r. 2015). Minútou ticha sa prítomní  pripojili k jeho slovám.  Plánované stretnutie klanu v r. 2014 sa neuskutočnilo z dôvodu úmrtia Ferku Martinkoviča.
 
K bodu 3.
Tejto časti predchádzalo obedové menu – ako inak – bohaté čo do množstva i kvality.
Debata sa pozvoľne rozprúdila voľným smerom – rodina Bothovcov „inovovala“.
Vyhodnocovanie jednotlivých ministerstiev bolo vypustené z obvyklého programu. Nie je známe či pre nedostatok času, alebo z dôvodu vysokej úrovne jednotlivých ministerstiev, kedy už nie je potrebné referovať o stave a výsledkoch jednotlivých sekcií.
 
K bodu 4.
a/ Na návrh pána kráľa Jána I. sa začala debata o „omladzovaní“  týchto stretnutí – rok od roku sú účastníci starší,  bolo by žiaduce zabezpečiť „mladý vietor“ z každého klanu. Je v záujme nás všetkých, aby myšlienka rodovej súdržnosti pokračovala aj medzi mladšími členmi.
Doteraz sa podarilo prijať za asistentov:
Za rodinu (klan) Višvaderovcov – od r. 2012 Majka a Roman Valoví.
Za rodinu Bothovcov - na tomto stretnutí  - Dodo Kollár s partnerkou.
Za rodinu Martinkovičovcov – doposiaľ  sa  táto otázka nepodarila doriešiť ( snáď nabudúce.)
b/ Diskusia o zmene v organizovaní týchto stretnutí  najmä v oblasti financovania  a miesta konania bola začatá, avšak bez výsledku. Z priebehu tejto debaty vyplýva, že dielčia diskusia v jednotlivých rodinách (klanoch) je potrebná a až následne, v užšom kruhu zástupcov klanov bude možné dospieť k záverečnému stanovisku.
Predbežný termín užšieho stretnutia bol prítomnými stanovený cca za 1 mesiac.
c/ Tak ako je zvykom, zaspievať si a popri tom aj zaspomínať na dobu minulú - z úcty k susedom priľahlých bytov  - bolo toto obmedzené na minimum.
d/ Obrazovú dokumentáciu je potrebné „inovovať“. Kamera Majky Pláštikovej, ktorá zachytávala nezabudnuteľné situácie zo stretnutí vypovedala „poslušnosť“. Zostáva veriť, že fotoaparát Valiky Bothovej ešte istý čas vydrží, aby fotodokumentácia pokračovala na vysokej úrovni tak, ako doposiaľ.
 
K bodu 5.
Záver stretnutia prebehol v pokojnej atmosfére, príslušníci klanu sa rozchádzali postupne – podľa dostupnosti dopravných prostriedkov  - avšak o to srdečnejšie a s nádejou na ďalšie stretnutie.
 
Zapísala: M.  Pláštiková
 

Náhledy fotografií ze složky IX. zasadnutie

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Stretnutie

(Valika Bothová, 28. 11. 2015 19:46)

Bolo super