Jdi na obsah Jdi na menu
 


V. zasadnutie - výročné a jubilejné

23. 11. 2010

V. výročné a jubilejné zasadnutie Hajzlovského klanu sa uskutočnilo 20.11.2010 o 17.oo hod. v Suchohrade u Martinkovičových v Habánskom dvore. Bol to deň na sv. Felixa - nasledujúci deň po sv. Alžbete a deň pred sv. Elvírou).

 K pozvánke boli priložené ORGANIZAČNÉ POKYNY a časový harmonogram V. jubilejného zasadnutia Hajzlovského klanu.

1.       Zraz účastníkov bude pred cintorínom v Záhorskej Vsi v dobe od 15.oo do 15.20 hod.

2.       Po zistení prezencie účastníkov sa spoločne odoberieme na cintorín k hrobom našich zosnulých predkov a členov:

a/ k spoločnému hrobu Jána a Františky  Hajzlových, Ladislava a Žofie Bothových a Emílie Hrbekovej.  Na hrob položíme kytičku, ktorú zabezpečí vetva rodiny Bothových.  Každá z vetiev rodín a to Martinkovičových, Bothových a Višvaderových zapáli na hrobe kahanček, ktorý si prinesú so sebou.

b/ prejdeme k hrobu Ladislava Botha ml. a Martinky Bothovej. Položíme kytičku, ktorú zabezpečí vetva rod. Bothových a každá vetva rodiny zapáli kahanček.

c/ prejdeme k spoločnému hrobu Františka a Emílie Višvaderových a Milana Pláštika, kde položíme tiež kytičku, ktorú zabezpečí rodina Višvaderová – Pláštiková a každá vetva rodiny zapáli kahanček.

d/ prejdeme k hrobu Jozefa a Štefánie Vrablecových. Položíme kytičku, ktorú zabezpečí rodina Martinkovičová a každá vetva rodiny zapáli kahanček.

e/  Po tomto akte sa autami premiestnime na cintorín do Suchohradu (cca o 16.15 hod.)  k hrobu Františka a Františky Martinkovičových, kde spoločne položíme kytičku na ich hrob, ktorú zabezpečí rodina Martinkovičová a každá vetva rodiny zapáli na hrobe kahanček.

Veriaci členovia rodu môžu nad každým hrobom venovať zosnulým tichú modlitbičku.

----------------

Po tomto akte sa všetci premiestnime (cca o 16.45 hod.) do Habánskeho dvora k Martinkovičovcom, kde bude V. jubilejné zasadnutie Hajzlovského klanu.

Dopravu na cintoríny v Záhorskej Vsi a Suchohrade, ako aj prepravu na miesto konania zasadnutia – do Habánskeho dvora si zabezpečí každá vetva rodiny sama. V prípade potreby sa doprava bude riešiť po nahlásení organizátorom.

                                                                 ------------------------------

Program:

  1. Položenie kytíc a zapálenie kahancov na hroby našich predkov v Záh. Vsi a Suchohrade
  2. Otvorenie, hymna a privítanie účastníkov V. zasadnutia v Habánskom dvore v Suchohrade
  3. Výročná správa o činnosti za uplynulé obdobie
  4. Diskusia k výročnej správe a návrhy na zlepšenie činnosti
  5. Správa o stave rodu. Zástupcovia každej vetvy rodiny podajú stručné hlásenie o súčasnom stave v jednotlivých rodinách. K tomuto bodu budú povolené okamžité dotazy a diskusia
  6. Prijatie uznesenia z V. zasadnutia klanu
  7. Záver oficiálnej časti V. zasadnutia
  8. Občerstvenie – kačacie hody
  9. Voľná zábava a diskusia v kuloároch
  10. Ukončenie V. zasadnutia Hajzlovského klanu

 Celé zasadnutie viedol Feri Martinkovič.

K bodu 1

Stretnutie na cintorínoch sa uskutočnilo v časovom harmonograme navrhnutom organizátormi.  Všetci členovia klanu sa zúčastnili.  Jediný nezúčastnený – sám pán kráľ Ján Hajzlovský I. – obmedzenie pohybu po operácii bedrového kĺba.

K bodu 2

Sám pán kráľ nás už čakal v mieste zasadnutia (aj s dvoma drevenými barlami) usadený na pohyblivom kráľovskom tróne. Srdečne nás všetkých privítal. Otvorenie zasadnutia a  hymnu sme spoločne absolvovali. Spievať sme zatiaľ nezabudli, aj keď text hymny stále nevieme naspamäť. Po prvý krát sa zasadnutia zúčastnila aj Teruška Bothová – čo sme náležite ocenili.

K bodu 3

Výročná správa o činnosti za obdobie 8.5.2009 – 19.11.2010:

a/ Činnosť kráľa Jána HAJZLOVSKÉHO I.

Činnosť kráľa zaznamenala výrazné výkyvy. Už od začiatku hodnoteného obdobia, a to v deň IV. summitu rodu konaného dňa 8.5.2009 v Prahe, vznikli z podnetu kráľa značné zmätky. Ján kráľ nafingoval zlomenú nohu, čím uviedol do omylu celé kráľovstvo. To malo za následok nepredvídané myšlienkové pochody u členov kráľovskej rady a vyvolalo z nich značné lamentovanie. Najvyššia božia prozreteľnosť kráľa potrestala za takéto rúhanie a výsledok sa dostavil – skoro celý rok chodil s barlami. A aby toho nebolo málo, ešte mu vyhorela kráľovská pivnica a v nej všetko „omšové“ víno, slivovica a podobné vzpružidlá a životabudiče. Z uvedeného vyplýva, že rekonštrukcia kráľovského sídla ani nezačala.

Uznesenie a/: Jeho činnosti hodnotíme ako veľmi nedostatočnú. Bude musieť vyvinúť značné úsilie, aby veci dal do náležitého súladu a poriadku.

b/ Stavebníctvo – Feri Martinkovič

I rezort stavebníctva vykazuje hlbokú krízu. Jediný pozitívny bod je, že Silvinka s Ľubošom (Vanišovci) skolaudovali dom v Malackách, zatiaľ čo ostatné stavby stagnovali. Ľubka Uhrinová neurobila fasádu a pritom Andrej sa fláka kdesi po Iraku.  Valovci nepokročili ani o krok, i keď pripustíme, že len o taký slepačí krok.  Rekonštrukcia sídla kráľa sa vôbec nepohla, ale to sme už spomenuli.

Na príťaž ešte treba spomenúť, že pri požiari kráľovskej pivnice nielenže požiar neuhasil, ale nechal pivnicu zhorieť i s obsahom do tla.

Uznesenie b/:  Buď minister pre stavebníctvo radikálne zasiahne a veci sa pohnú dopredu, alebo príde k výmene za mladšieho a schopnejšieho. V talóne ich máme dosť.

                c/ Zdravotníctvo – Nelka Virglová

Rezort zdravotníctva znova neuspel. Hlboká kríza, ktorá trvá už 5 rokov, sa ešte viac prehĺbila. Dokonalý obraz o súčasnom stave nám dáva zdravotný stav samého pána kráľa Jána Hajzlovského I. Rok ho liečia na platničky, aby ho nakoniec operovali na bedrový kĺb – to už presahuje všetky medze. A čo vrchol - po operácii bedrového kĺba mu zapuchajú obidva členky.

Uznesenie c/:  Skrátka naše zdravotníctvo je úplne na dne a musí prísť čoskoro radikálne riešenie.

                d/ Strojárstvo, zámočníctvo – Jožka Both - vicekráľ

Zdá sa, že po kríze v rezorte sa odbor spamätáva. Je badať pomalý vzostup. Napr. nad točitými schodmi v Habánskom dvore vyrástla za účinnej pomoci šéfa rezortu pekná búdka – okoloidúci ju nazvali minaret v Habánskom dvore. Ostatné aktivity rezortu sú ešte stále v útlme.

Uznesenie d/:  Sú dva spôsoby riešenia problému. Buď sa zriadi v krčme „Klímka“ nevyčerpateľné konto a čerpať z neho bude môcť neobmedzene šéf rezortu a ním uvedení hostia, alebo sa tento „svätostánok“ zruší.

                e/ Školstvo a pedagogická činnosť – Martuška Kollárová

Rezort školstva po niekoľkých reorganizáciách a úpravách je v takom stave, ako keby po ňom prešli divé svine. Na školstvo to už vôbec nevyzerá. Uspokojiť sa môžeme už len útechou, že je to tak i v susedných krajinách. Napr. v Čechách sa už za vysoké školstvo bude platiť. A čo sa zavedie v Česku, o dva, tri a možno už o rok sa zavedie aj u nás. O pedagogickom pôsobení na mladú generáciu nemôže byť ani reči. Panuje všeobecná mienka (u mladých), že starým treba dôchodky ešte viac zmenšiť, žiadne vianočné príspevky a podobné nezmysly, ale mladým treba povoliť všetko čo sa dá.

Uznesenie e/: Skrátka koniec sveta – SODOMA GOMORA.

f/ Zahraničie – Feri Višvader

Po kontrole – revíznej návšteve Šeberova v máji minulého roku, sídla a úradu nášho ministerstva zahraničia a po vydaní dôraznej nóty a depeše na adresu zahraničnej politiky s uspokojením konštatujeme, že veci sa obrátili k lepšiemu. Boli sme vľúdne prijatí na Václavskom námestí pod sv. Václavom. Je pravda, že viac sme boli stredobodom pozornosti cudzincov, ako napr. Japoncov, Angličanov, Holanďanov, Nemcov a pod., ktorých bola v tej dobe na pľaci drvivá väčšina, ale všimli si nás i domáci, ktorí tam boli ako bufetári, zametači, roznášači piva, vreckári, vyberači parkovného a pod. Po prednesení našej sťažnosti a protestu, že naše Hajzlovské kráľovstvo nebolo vyobrazené na mape Európy (Entropa) v Bruseli sme sa za všeobecného jasotu a potlesku organizovane vzdiali.

Uznesenie f/: Vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatujeme, že ministerstvo zahraničia vcelku funguje.

g/ Sociálne veci a rodina – Valika Bothová

Tento rezort zaznamenal najväčší úpadok – po našom „sekeru“. Dôchodky sa nezvýšili, nezamestnanosť zasahuje už i naše kráľovstvo, prírastky rodu žiadne (akoby sa v tejto rodine nesexovalo) a pod. Pokiaľ sa tejto tématiky týka, žiadame aby rezort zdravotníctva a rezort sociálnych vecí uzavreli dohodu o tom, aby náš farmaceutický priemysel zvýšil rapídne výrobu Viagry a rapídne znížil jej cenu, resp. u mužov nad 45 rokov bola zadarmo. Skrátka súčasný sociálny systém zlyhal a je ho potrebné nahradiť novým.

Uznesenie: Predsedníctvo klanu vyslovuje dôrazné a vážne varovanie rezortu.

                h/ Oblasť informatiky – Majka Pláštiková – vicekráľovna

Na rozdiel od predchádzajúceho rezortu môžeme konštatovať, že tento rezort si stále drží vysoký štandard. Je to hlavne zásluhou „zaťka“ ministerky informatiky, že sme už „svetoví“. A tak si napr. naši členovia v zahraničí môžu na webovej stránke internetu prečítať novinky z Hajzlovského kráľovstva. Táto činnosť musí byť ekonomicky veľmi výhodná, lebo ináč by sa nemohlo stať, že šéfka rezortu je pravidelne každý rok v kúpeľoch.

Uznesenie: Kontrolné orgány by sa mali na to lepšie pozrieť. (Nie, že by sme závideli - my jej doprajeme – len niektorým nám z toho vyliezajú okále!).

Záverom teda možno konštatovať, že i napriek tomu, že ešte všade vo všeobecnosti zúri kríza, naše kráľovstvo funguje ďalej. Ide to síce sem-tam s odretými ušami, ale dýchame a plávame po hladine. Treba však vyzdvihnúť  aj niektoré pozitívne momenty z nášho života:

Martuška Kollárová sa obetavo stará o svojho partnera, ktorý je v rekonvalescencii po operácii bedrového kĺba. Trpezlivo a s láskou ho obchádza.

Podobne je tomu i v súčasnej dobe – naša kráľovná Anička – veľmi trpezlivo a s obetavosťou podobnej Matke Tereze sa stará o nášho kráľa Jána Hajzlovského I.

Konštatujeme, že po dvoch nenahraditeľných stratách a ranách, naša Teruška Bothová z Hogáva sa pomaly dostáva do normálu, v čom jej všetci držíme palce.

Stojí tiež za povšimnutie, že na majetkoch u Virglovcov v Suchohrade už nič nepribúda, čo by mala byť nepriaznivá správa, lenže v tomto prípade je to správa pozitívna.

Tešia nás kuloárne reči, že prestavba rodinného domu mladých Valovcov bude z veľkej časti ukončená k životnému jubileu Romanovej „svokričky“ (čo by dobrý zať neurobil pre spokojnosť svokry).

K bodu 4

Diskusia k výročnej správe prebiehala hneď po hodnotení jednotlivých rezortov. 

K bodu 5

Zástupcovia každej vetvy rodu podali stručné informácie o súčasnom stave ich rodiny.

Veľkou pomôckou nám bola graficky vyhotovená nástenná tabuľa rodu (už nás je spolu všetkých – žijúcich i nežijúcich – 100). Túto tabuľu vyhotovil Feri Martinkovič za čo mu patrí náš veľký obdiv a vďaka. Diskusia prebiehala hneď a zaraz pri každej rodine.

K bodu 6

Uznesenie a návrhy na zlepšenie sú uvedené na konci každého hodnoteného rezortu.

K bodu 7 a 8

S radosťou sme oficiálnu časť V. zasadnutia  ukončili a plynulo sme prešli k ďalšiemu bodu programu – kačacím hodom. Jedlo bolo nielen vkusne prestreté, ale aj „božsky“ chutnalo.

K bodu 9

V rámci diskusie v kuloároch bolo ešte aj toto:

n  M. Pláštiková priniesla ukázať vodováhu s iniciálami JH (Ján Hajzel) – pamiatka na zakladateľa rodu. Taktiež priniesla modlitebnú knižku svojich rodičov, ktorú dostali v kostole pri sobáši (r.1947) s venovaním.

n  Martuška Kollárová vyšila krížikovou technikou ozdobu na pohár slávy – kalich Hajzlovcov - a slávnostne ho odovzdala, aby bol súčasťou putovných predmetov nášho rodu.

n  Majka Pláštiková pripravila zase niečo malé s týmto slovným prejavom:

Po zhodnotení uplynulého obdobia, ktoré sa týka materiálnych podarúnkov a balíčkov, ktoré Vám počas minulých stretnutí nášho klanu boli odovzdané  konštatujem, že tieto veci  mali niečo do seba. Napr.  pletené ponožky -zohrievali naše telo odspodu, vakcína, procijed – mala vyhnať bacilového diabla z nášho tela, sušené jablká – dobíjanie si vitamínov v zimnom období, čokoládové drobnosti – na osladenie si života, mešce – praktická pomôcka na mini eurá, ktoré nám „zaťažujú“ kabelky a vrecká, atď.

Došla som ešte na ďalšiu oblasť, ktorú treba u nás skorej narodených – prdouchov – posilňovať – trénovať – a to silu nášho Hajzlovského DUCHA.

                Prijmite preto túto obálku (nie plnú eur) – nech Vám je nápomocná počas dlhých zimných večerov – nie stále pozerať na telku,  alebo partnerovi do očí, či nebodaj aj niekam inam.

Máte tam doplňovačku s tématikou nášho kráľovstva. Dúfam, že sa pri nej zabavíte, pozdvihnete Hajzlovské sebavedomie,  kto má chuť, tak popri tom aj pohár vareného vínka.

V tabuľkách SUDOKU, ktoré som Vám tiež pripravila,  sa dopĺňajú čísla od 1 po 9 prv do malých štvorčekov a zároveň aj do celej tabuľky (s eurami sa tiež stretávame len s takýmito nízkymi hodnotami).

Aj na výhovorky typu „nemám po ruke pero“ som si dovolila pre vás ako správny Záhorák v obchode IKEA „čmajznúť“ malú ceruzku v zmysle hesla „keď neukradneš, okrádaš svoje deti“, alebo „vždy pripravený na všetko a na všetkých“.

Komu sa podarí všetko šťastlivo vylúštiť, nech ho hreje pocit, že to s ním ešte nie je také zlé.

Pracujte teda v duchu hesla:

                          TAJNIČKU SI VYLÚŠTIME, SKLERÓZU TÝM PORAZÍME,

                                         ale hlavne - NAŠE DETI POTEŠÍME!!!!

 

n  Tak ako každý rok i teraz bola sladká dobrota (slávnostná torta) v podobe knihy  s nápisom k 5. výročiu zasadnutia  Hajzlovského klanu a pod ním bol citát:

Aj keď čas uteká, zostaňme veselí.

Život je krásny práve v tejto chvíli.

Aj keby sme na svete nič iné nemali,

Stačí mať ku všetkému krásnemu dosť odvahy a sily.

Fotografie jednotlivých členov klanu (ktoré sa podarilo Valike zozbierať) boli vkusne rozložené na druhej polovici torty. Po odstránení ozdôb a fotiek spolu s citátom sme tortu s radosťou a veľkou chuťou „zdlábli“ – veď bola o nás a hlavne pre nás.

K bodu 10

Tak ako sa všetko raz začína – musí sa i skončiť. Aj my sme sa rozišli do svojich domov plní dojmov a nových informácií o členoch našej široko rozvetvenej rodiny Hajzlovcov.

 Zapísala: M.Pláštiková, 20.11.2010

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář