Jdi na obsah Jdi na menu
 


VI. zasadnutie klanu

3. 12. 2011

 

 Zápisnica zo VI. zasadnutia Hajzlovského klanu konaného dňa 1. 10. 2011 v budove Rybárskeho spolku „Morava“ v Záhorskej Vsi  /za kultúrnym domom/ - spojené s hodovou párty

Program:

1.       Zraz účastníkov – s dobrou náladou

2.       Návšteva Uhranského múzea

3.       Privítanie, hymna

4.       Výročná správa za obdobie od novembra 2010 do októbra 2011

5.       Hodovanie

6.       Diskusia – pripomienky, dotazy, návrhy

7.       Debatné krúžky        muzic zóna – oldies party

-           šport zóna – pozorovanie rybárov na Morave

-          tabak zóna – okolie budovy

8.       Pokračovanie v hodovaní

9.       Záver – rozlúčka – v ranných hodinách

 

Zasadnutie organizovala vetva Bothových a viedla ho Valika Bothová.

K bodu 1

Zraz účastníkov v Rybárskom dome bol hneď na začiatku „spestrený“ organizátormi – kým nám prišli otvoriť vstupnú bránu, tak sme sa veru NABÚCHALI.  Nemilo sme boli prekvapení neúčasťou nášho vrchného predstaviteľa Hajzlovského kráľovstva – pána kráľa Jána I. Hajzlovského – ležal v nemocnici po salmonelóze a ktovie akej ešte získanej pliage.

 

K bodu 2

Po doriešení vzniknutej „kultúrnej vložky“ sme sa odobrali autami navštíviť Uhranské múzeum, ktoré je umiestnené v budove bývalej colnice. Privítala a celým areálom múzea s fundovaným výkladom nás viedla p. PhDr. Brukkerová. Fotografická faktografia nám oživila spomienky na zašlé časy, dokonca sme tam objavili aj najmladšiu účastníčku našich zasadnutí Majku Valovú ako predškoláčku. Nakoniec sme sa všetci zapísali do návštevnej knihy múzea. Za prekrásneho počasia sa niektorí účastníci vrátili do Rybárskeho domu pešo po hrádzi rieky Morava.

 

K bodu 3

Privítanie a oboznámenie sa s programov prebehlo v pohode. Všetci sme boli plní dojmov z múzea  a príjemných pocitov z prekrásneho jesenného počasia. Nebolo teda divu, že nám pekne vyhladlo a vyschlo v krkoch. Odsúhlasili sme si teda malú zmenu – prehodenie bodov 4. a 5. programu.  Hymnu sme ešte ako-tak zvládli.

 

K bodu 4

Prípitok na uvítanie a následné hodovanie sme „spracovali“ ku všeobecnej spokojnosti  – organizátori pripravili ozajstné hodové pochúťky.

 

K bodu 5

Výročná správa za obdobie od novembra 2010 do októbra 2011

Nečakaná hospitalizácia pána kráľa Jána I. v nemocnici trochu narušila pripravenú hodnotiacu správu – nebola aktuálna čo sa týka hodnotenia kráľa, akceptovali sme to s pochopením.

ü  Činnosť kráľa Jána Martinkoviča Hajzlovského I.:

Činnosť nášho kráľa sa od posledného stretnutia zmenila k lepšiemu. Vďaka rodinným známostiam na MZ absolvoval kúpeľnú liečbu v Bojniciach – odvtedy bol na tom zdravotne oveľa lepšie – chodí už bez palíc, k čomu iste pomohli tanečné večery „Pod platanom“ v Bojniciach so seniorkami. 

Aby zmiernil nielen dôsledky finančnej krízy, ale i následky požiaru v kráľovstve, rozhodol sa  pracovať – dobre počujete PRACOVAŤ – a tým zvýšiť zisky a naplniť kráľovskú kasu a to kosením trávy na panstve v Malackách – skrátka – je nám všetkým vzorom.

Kde ale prišiel k tej salmonelóze?????????? To bola otázka viacerých prítomných.

ü  Stavebníctvo – Feri Martinkovič

V tomto rezorte za uplynulé obdobie nastal značný rozmach: u Uhrinovcov urobili fasádu, dokonca i vnútorné schodisko obložili, aj u Valovcov úspešne pokračujú dokončovacie práce na prízemí ich domu – omietky, parkety, kúpeľňa, dlažby. Treba uznať, že majú vyriešenú aj ochranu majetku, nie síce kamerovým systémom, ale rozšírili rady strážnych zvierat.

ü  Zdravotníctvo – Nelka Virglová

V rezorte sa opakovane konali búrlivé narodeninové a jubilejné oslavy, čím značne vyčerpali finančný rozpočet celého zdravotníctva. Aj keď tento rezort má zásluhu na zlepšení zdravotného stavu pána kráľa Jána I., - už nechodí s palicami - vyzývame z tohto miesta pani ministerku, aby boli prijaté radikálne úsporné opatrenia. Vzorom nech je náš pán kráľ – francúzske palice vráti zdravotnej poisťovni a tá ich na základe úsporných opatrení môže poskytnúť ďalšiemu postihnutému, myslíme tým „postihnutému na nohy“.

ü  Strojárstvo a zámočníctvo – Jožka Both

Po minuloročnej pochvale musíme konštatovať, že prišlo k útlmu v tomto rezorte, dokonca sa zdá, že aj k zrušeniu živnosti na zámočníctvo a náš prvý vicekráľ rodu vstúpil do politiky – sedí v parlamente s názvom „U KLÍMKY“ – kde riešia závažné problémy obce – ako je kosenie trávy po uliciach, činnosť paparazzov v okolí ministerstva strojárstva a mnohé ďalšie. Vyslovujeme preto presvedčenie, že bude na úrovni v tomto „parlamente“ zastupovať aj naše celé kráľovstvo.

ü  Školstvo a pedagogická činnosť – Martuška Kollárová

Rezort školstva sa pomaly spamätáva a robí reformy – jeho krédom je výchova mladej generácie pod heslom „Dokážme, že sme svetoví“ a teda sa aj svetovo chovajme. Pri vypracovávaní uvedeného programu sa Ministerstvo školstva, mládeže a športu opieralo aj o stanovy klanu Hajzlovského, kde sa v článku 9. píše – citujem „ich posvätným krédom však je úcta k starším“ – koniec citátu.

Vážnym nedostatkom tohto rezortu však je, že sa k 1. septembru nepodarilo zabezpečiť nové učebnice k etickej výchove. Vieme, že na poli výchovy máme značné rezervy, a tak z moci kráľovskej kráľ nariaďuje postupovať vo výchove podľa brožúrky „ROZUM DO VRECKA“ v presvedčení, že nám iste všetkým spríjemní život. (O brožúrke viac v bode diskusia)

ü  Zahraničie – Feri Višvader

Sme radi, že sa minister zahraničia nezúčastnil rôznych „provokačných“ pochodov Prahou. V zahraničnej politike však neboli dobré výsledky – pán minister Feri nepresadil u Nečasa vo vláde, aby Slovákom poskytli k penzii doplatky z Česka a už vôbec nestačil usledovať prezidenta, aby pri štátnych návštevách „nepoťahoval“ perá.

ü  Sociálne veci a rodina – Valika Bothová

Keďže bol tento rezort v značnom úpadku, o čom svedčí aj valorizácia dôchodkov o jedno mizerné percento /aj nejaké drobné/, predsa sa nám podarilo urobiť zmeny v zákonníku práce tak, aby si naši dôchodcovia mohli „prilepšiť“ a to podľa vzoru pána kráľa – prácou – aj keď len na dohodu, ale zato nielen cez deň, ale i v noci. Čím viac stúpne HDP – hrubý domáci produkt – tým viac „euráčov“ pustí minister na dôchodky pre väčšinu z Vás a toto nech je nám  aj motiváciou do ďalšej práce....

ü  Oblasť Informatiky - Majka Pláštiková

Informatika funguje aj napriek hospodárskej kríze a aj napriek odchodu ministerky na zaslúžený dôchodok. Prácou zdevastovanú telesnú schránku si naša vicekráľovna udržiava v kondícii vďaka pobytom „v teplých vodách“ – kúpeľoch. V práci nezaostáva – všetok voľný čas venuje „guglovaniu“ – vyhľadáva čokoľvek – osoby (musí však vysvetliť či len mužského rodu), rôzny tovar, cestovné poriadky a ďalšie zaujímavosti. Skrátka: kto umí – ten umí, kto neumí – ten čumí. Končím toto jej hodnotenie informáciou, ktorú Vám všetkým vygúglila – že budete mať v roku 104 voľných dní ..... a budú sa volať SOBOTA a NEDEĽA.

 

 

K bodu 6

Diskusia k výročnej správe prebiehala hneď po hodnotení jednotlivých rezortov.  

·         Pri zdravotníctve zvýšiť hygienu, aby sa nám členovia  v budúcnosti nedostali do styku so salmonelózou ako pán kráľ, ktorý nevie kde k nej došiel.

·         Snahu nášho kráľa pracovať /napr. s kosačkou/ využiť aj pri kosení záhrady a dvora u Valovcov. Títo to pri rekonštrukcii domu akosi nestíhajú.

·         Joži Kollár - navrhol, aby sme zo solidarity s našim pánom kráľom, ktorý v čase zasadnutia bol v nemocnici a „sušil hubu“ vyprázdnili poháre od vína a dopĺňali ich už len vodou. Väčšina prítomných nesúhlasila /hlavne mužské osadenstvo/  a dovolili si predpokladať, že by im pán kráľ dal za pravdu.

·         Martuška Kollárová – dodala nový vzdelávací program „ROZUM DO VRECKA“. Ide o nový projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EU. Jeho výhodou je, že podľa jednotlivých programových bodov sa môžeme správať všetci, teda nielen deti a mládež, ale aj dospelí a to bez ohľadu na štrajky učiteľov, či na nízke dotácie na školy zo strany štátu. Je však nutné používať rozum do vrecka nielen v priebehu školského roka, ale aj v čase prázdnin, aby sme dokázali, že sme svetoví. Pri výchove mladej generácie i nás v našom samovzdelávaní Vám prajeme veľa úspechov. Rozum do vrecka má tento obsah: Dokážme, že sme svetoví! Chovajme sa svetovo: - usmievajme sa, pomáhajme si, buďme ústretoví, majme úctu k starším a robme si život krajším.

·         Valika Bothová – Keď si prácou vylepšíte svoje príjmy, máte možnosť nakupovať v Kauflande a onedlho i v TESC-u. Z eurofondov pripravili nielen žetóny, ale aj turistické magnety okolia, aby všetky výlety do Malaciek nekončili len v nákupných centrách, ale aj za kultúrou. Preto sme dostali žetóny do nákupných vozíkov s logom mesta Malacky a tiež turistické brožúry Malaciek a jeho okolia. Chválime túto myšlienku.

·         Majka Pláštiková – ako obyčajne pripravila pre všetkých členov malý darček, kľúčenky s našou zástavou a heslom SME SVETOVÍ! Aby sme nezabudli kto sme a kam patríme a v neposlednom rade, aby keď sa niekde stratíme vedeli nálezcovia zo zväzku kľúčov zistiť koho našli a kam ho majú nasmerovať.

Zástupcovia každej vetvy rodu podali stručné informácie o stave ich rodiny za uplynulé obdobie.  

Okrem iného sme sa dozvedeli radostné novinky:

Valika Bothová – syn Maťo Beseda s manželkou sú v očakávaní ďalšieho prírastku do rodiny,

Feri Martinkovič – vnučka Janka Lomjanská s priateľom tiež čakajú prírastok do rodiny, to už bude ale ďalšia generácia Hajzlovského klanu, čiže  Feri a Andelka Martinkovičoví už budú prastarí rodičia.

Ako obvykle nás Joži Kollár rozveseľoval vtipmi, ktoré si starostlivo celý rok zbieral a zaraďoval do tématických celkov.

 

K bodu 7

Debatné krúžky prebiehali v prestávkach. Obdivovanie okolia Rybárskeho domu a toku rieky Moravy nemalo konca kraja – hlavne u ženskej časti kráľovstva. V neposlednom rade si v tabakovej zóne užívali „ničitelia“ ovzdušia – naši fajčiari. Neoddeliteľnou súčasťou  tohto všetkého boli aj poháre dobrého vínka.

 

K bodu 8

Hodovanie ako ináč pokračovalo po krátkej pohybovej kultúre oldies party – rôzne tanečné kreácie.

 

K bodu 9

Rozišli sme sa s myšlienkou, že sme zase o rok starší, ale ako rodina sme stále súdržní a hlavne veselí!!!!

 

Zapísala: M.Pláštiková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář