Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. zasadnutie

26. 8. 2009
V dňoch 08.05. - 09.05.2009 sa konal Výjazdový summit Hajzlovského klanu v Prahe.
Summit sa začal "zberom" účastníkov na vopred dohodnutých zastávkach (Záhorská Ves, Suchohrad, Malacky). Prekvapením bolo to, že sám pán Kráľ Janek I. pripravil pre účastníkov veľké prekvapenie v podobe dobre zahranej postavy " Král ze zuomenú nohú".  Jednoducho zahral to, že má zlomenú nohu a tým pádom na Summit nemôže ísť. Za všeobecného lamentovania (hlavne ženskej časti účastníkov summitu) sme sa s veľkým smútkom pobrali na poslednú dohodnutú zastávku na Slovensku -  v Malackách, kde sme pribrali "Malačanú". Pri nastupovaní týchto účastníkov sa zrazu za naším autobusom zjavil Kráľ so zlomenou nohou. Po chvíli nám všetkým "ukázal", že sadra na jeho nohe je síce pravá, ale vyrobená doma (nie v nemocnici) a teda, že celá jeho hra "na zlomenú nohu" bola ozaj len hra (za túto úžasne zahratú úlohu by si Král Janek I. zasluhoval minimálne filmového Oskara). Nasledoval všeobecný jasot, potom nadávanie na "nepolepšitelnosť" kráľa. No nič nám už teda nebránilo v uskutočnení dlho pripravovaného a túžobne očakávaného Summitu v Prahe. Cesta prebiehala nad očakávania rýchlo. Jednu zastávku sme si urobili pri motoreste "U devět křížú", kde sme si vyprázdnili močové mechúre, doplnili sme hladinu kofeínu v tele a pokračovali sme ďalej až do cieľa - Mirošovíc u Prahy. Tu sme sa  po príchode ubytovali, zvítali sme sa s poslednými účastníkmi (Romanom Valom, Ferom Višvaderom a jeho manželkou Miladou). Mirošovice nás privítali krásnym počasím, nádhernou okolitou prírodou a výborným pivom zn. Bernard, ktoré ochutnal skoro každý. Po krátkom oddychu a prípravách (prezliekaní sa za vopred určené rozprávkové bytosti) sme odišli autobusom na Václavské námestie vyjadriť nespokojnosť s vyobrazením mapy Európy. Pod sochou Svätého Václava sme si zaspievali hymnu Hajzlú, formou rozprávky sme sa všetci účastníci Summitu predstavili Pražskej verejnosti a miernym rozhorčením sme vyjadrili nesúhlas s tým, že na novej mape Európy (ENTROPA) nie je vyobrazené Kráľovstvo Hajzlovské. Celý tento náš počin mal veľký úspech, pretože sme upútali pozornosť značného publika na námestí, dokonca zahraniční návštevníci a turisti sa s nami neváhali odfotiť. Za všeobecného jasotu divákov sme sa odobrali späť k autobusu a presunuli sme sa do Šeberova (časť Prahy) na Veľvyslanectvo nášho kráľovstva (veľvyslancom je Feri Višvader). Tu prebehlo prijatie u veľvyslanca spojené s občerstvením a fotením do kroniky Hajzlovského kráľovstva. Potom nás už čakal len presun nazad do Mirošovíc, kde sme mali pripravenú večeru a mohlo sa začať oficiálne IV. zasadnutie klanu Hajzlovského. Na tomto zasadnutí bola zhodnotená činnosť klanu za uplynulý rok, boli prezentované novinky - oficiálne spustenie webovej stránky Hajzlú na internete. Zároveň bola korunovaná Kráľovná Anička I. pri príležitosti jej 50. narodenín. Zasadnutie navštívil aj "jordánsky vyslanec" (v podaní Romana Vala - týždeň pred konaním Summitu navštívil Jordánsko) a krátko nás oboznámil s posolstvom z Východu . Na Summite bol jednohlasne prijatý návrh na zriadenie Tabule cti Klanu Hajzlú, ktorá bude slávnostne odhalená na ďalšom zasadnutí na budúci rok. Každý účastník Summitu bol obdarovaný keramickým hrnčekom so znakom Prahy a dátumom konania summitu. Záver zasadnutia bol spestrený rozprávaním vtipov, spevom a dobrou zábavou účastníkov. Ďalšie ráno po výdatných raňajkách sme sa presunuli autobusom do Prahy, kde sme si pozreli pamätihodnosti "matičky stovježatej". Začali sme na Hradčanoch, kde sme stihli výmenu hradnej stráže, pokračovali sme okolo Orloja cez Karlov most, okolo obchodného domu Kotva až sme dorazili k nákupnému centru Paladium, kde sme si urobili pol hodinovú prestávku na doplnenie životodarnej tekutiny (farebné poháre a kávička). Po nej sme pokračovali až k dohodnutému miestu, kde nás čakal autobus a odviezol nás späť do Mirošovíc. Tu sme unavení a plní zážitkov s radosťou a veľkým hladom zjedli obed, po ktorom sme sa rozlúčili s českými účastníkmi summitu a vyrazili smerom domov - do Kráľovstva Hajzlú na Záhorí. Celou cestou znel v autobuse len spev a rozprávanie zážitkov z prežitého výletu. Vo večerných hodinách sme postupne vysadili všetkých účastníkov Summitu v blízkosti ich domovov  a tým aj zakončili úspešne absolvované IV. zasadnutie Hajzlovského klanu.
 
Teraz podrobnejšie:
Pozvánka výjazdu bola dvojjazyčná - záhorácky a česky, taktiež aj časový harmonogram pobytu v Prahe.
Vystúpenie na Václavskom námestí (rozprávkové postavy) bolo pod réžiou hlásnika - Majky Valovej:
Vážení občania mesta Pražského!
Dávame Vám na známosť, že na toto námestie - k soche sv. Václava - prišiel zo Záhoria kráľ Ján I. Hajzlovský so svojou družinou.
Kde bolo, tam bolo, v jednej maličkej krajine Hajzlú na Záhorí, narodil sa malý kráľovič Janek. Od mladosti sa oňho starala dojka (Martuška), najmä však na mladého kráľoviča dozerala po smrti kráľovských rodičov. Dohliadala aj na správny výber budúcej kráľovnej, Aničky I. spanilej. Kráľovský bubeník-hlásnik (Majka) ohlasoval poddaným Hajzlom každý prvý, odvážny a statočný krok v živote mladého kráľa Janka. Vytruboval do sveta všetky jeho úspechy ako boli jeho prvé slová, prvé kroky, prvé nadávky, prvé lásky. Po smrti kráľovských rodičov prevzal bremeno vlády nad Hajzlovským kráľovstvom Janek prvý. Kraľoval v krajine múdro, všetci v jeho zemi sa mali dobre, mali čo jesť, piť, deti sa vzdelávali a ich rodičia sa živili poctivou prácou v kráľovstve. Keď sa narodili Jankove deti, princezničky Silvinka a Ľubka, vzdelávali sa u mudrca. Na veľké Jankove prekvapenie im mudrc počas hodín dejepravy a zemepisu nevedel nájsť krajinu Hajzlovskú na mape Európy. Jak je to možné, pýtal sa kráľ Janek prvý?! Aj kráľovna (Anička) a II. vicekráľovna Majka Pláštiková) boli vrcholne pobúrené takouto krivdou - nespravodlivosťou. Kráľovský mudrc a pisár (Ferka Martinkovič),- teda dvaja v jednej osobe sa dušoval, že on veru vždy a všetko poctivo zapisuje a archivuje, aby aj historici vedeli, že naše kráľovstvo má svoju váhu a dôstojné miesto v Európe. Povolali teda hvezdára (Roman), nech hľadá vo hviezdach kde sa vlastne stala chyba. Hvezdár pozerá, pozerá do svojho ďalekohľadu a nevie nič nájsť. Hradná stráž (Ľuboš) tiež nezistila, žeby sa niekto nepovolaný pohyboval po kráľovskom  dvore s úmyslom niečo odcudziť. Svoju ostražitosť nikdy nestráca. Kuchár (Feri Višvader) tvrdil, že on veru varí poctivú poživeň, po jej konzumácii sa nedá vykonávať neprávosť, a to teda znamená, že po dobrom jedle sa dá vykonávať už iba jedno ..... aj to iba na "to" určenom mieste. Babka bylinkárka (Nelka) zase tvrdí, že jej bylinky liečia všetko zlé a menia to na dobré. Žeby teda biela pani (Andelka)  niečo videla, keď sa nocou pohybuje po hrade? Ona síce nehovorí, ale to, čo ukazuje sa javí, že tiež si nič nevšimla. Zdá sa, že neukazuje vôbec nič. Posledný nám už zostal len dvorný šašo (Valika). A ten svojim typickým prejavom dáva na známosť, že veru chyba sa stala niekde úplne inde - mimo kráľovstva. Dali teda všetci kráľovi poddaní a verní hlavy dokopy a pustili sa závity namáhať. Radili sa dlho, predlho. Nakoniec však ceremoniár (Miladka) slávnostne ohlásil kráľovi, že mudrc a hvezdár po zrelej úvahe doporučili nášmu najvyššiemu -  treba hneď zjednať nápravu! Zvolal teda kráľ Ján I. Hajzlovský všetok ľud svojho kráľovstva a spoločne sa vydali zistiť do Prahy - na miesto činu, kdeže sa to stala neprávosť. Na plastickej mape Európy (ENTROPA) predsa nemôže chýbať kráľovstvo Hajzlovské. Priniesli sme teda znak klanu, aby bol neodkladne doplnený a bola mu prejavená náležitá úcta.
Prednes pána kráľa:
Keď ste nás doteraz nepoznali tak vedzte,
že Hajzli - tu boli, sú a budú isto večne -
kráľovstvo si uchránime a najmä - VO SVETE SA NESTRATÍME
 
Zápisnica zo IV. výjazdového zasadnutia klanu Hajzlovského dňa 8.5.2009 v Prahe - Mirošoviciach.
(Návrh a skutočnosť)
Program:
 1. Privítanie
 2. Hymna
 3. Výročná správa za obdobie 25.5.2008 - 8.5.2009
 4. Diskusia k výročnej správe
 5. Doplnenie stanov klanu Hajzlovského
 6. Dekorovanie kráľovnej
 7. Prezentácia webovskej stránky www.heizelklan.eu
 8. Vyhodnotenie najlepšieho napodobenia rozprávkovej postavy z Václavského nám.
 9. Putovný pohár
 10. Rôzne
 11. Voľná zábava - keď ešte niekto vládze
 12. Záver - ide sa do hajan (na kute)
Zasadnutie vedie II. vicekráľovna - Majka
K bodu 1
Po privítaní bol program prednesený - všetci prítomní s ním súhlasili.
K bodu 2
Pekne si zaspievame, aj keď ešte nemáme ten správny nátisk. Prevetrať pľúca hneď na začiatku nám prospeje preto, aby sme dokázali bez problémov dýchať pri voľnej zábave a najmä dvíhať plné poháriky k výšinám.
Hymnu sme po vzájomnej dohode nespievali - veď sme ju poctivo trénovali v autobuse a potom sme ju s úspechom predviedli na Václaváku.
K bodu 3
Výročná správa - hodnotenie činnosti jednotlivých rezortov za obdobie 25.5.2008 - 8.5.2009:
Jožka - strojárstvo a zámočníctvo - šef rezortu vystrája psie kúsky - minulý rok vykonával prácu úplne mimo rezortu - spracúval drevo. Tento rok je v kurze šrotovanie áut bez možnosti promptnej dodávky nových vozov. No musíme spomenúť najväčší prehrešok - účasť na tomto výjazdovom zasadnutí klanu vymenil za aktívnu činnosť v nebankovom subjekte Trade Company B&K. Jeho kolaborácia bude riešená samostatným bodom rokovania.
Janek - kráľ - musíme ho pochváliť za neskonalú obetavosť pri záchrane aspoň našej koruny - kráľovskej, keďže sa tá slovenská (koruna) odporúčala od nás do nenávratna.
Feri - zahraničie - rezort vykazuje slabú činnosť - náš zástupca chýbal pri rozhodovaní o vyobrazení členských štátov na mape Európy (ENTROPE) - museli sme mu prísť všetci na pomoc. Dohoda o staronovej podobe Entropy vôbec nie je istá, veď s ktorým predsedom českej vlády vlastne máme jednať?
Nelka - zdravotníctvo - malo čo robiť, aby udržalo členov klanu pri zdravom rozume po zistení a všeobecnom rozhorčení, že Hajzl klan chýba na Entrope . Vtáčia chrípka v minulosti úspešne zažehnaná. Nahradila ju hrozba prasacej chrípky. Očkovacej látky je údajne menej, takže keď stretnete nejaké prasa, môžete použiť naše vlastné sérum - posrané síce smrdí, ale už sa nikdy neskazí.
Martuška - školstvo - pedagogická činnosť uspokojivá. Vyslovujeme však nespokonosť s novým tvaroslovím "prasacia chrípka". To sa veru nám skorej narodeným nepáči. Máme snáď nabudúce zorganizovať protestný výjazd do Bratislavy, pred MŠ SR? Navrhujeme zvolať krátku lingvistickú poradu a záväzne prijať stanovisko, ktoré slovo sa v Hajzlklane bude používať - prasacia či prasačia chrípka? Apelujeme  znovu na zdravotníctvo (Nelka) nech sa snaží, aby sa táto pliaga u nás nevyskytla. Potom nebude potrebné riešiť tento lingvistický problém.
 Feri Martinkovič - stavebníctvo - nástenkový tender síce zlomil väz ministrovi, no nášho zástupcu asi podržala potravinová výhra z časopisu CHVÍĽKA PRE TEBA. Mohol by nám Feri dať ten správny recept, ako sa stať na chvíľu výhercom, lebo v našej rodine chceme byť všetci chvíľu na výslní.
Valika - soc. veci a rodina - na založený a prezentovaný účet neprišli žiadne príspevky ani dotácie. Treba sa zamyslieť, či pri takomto úbohom stave podpory rodu v oblasti sociálnej je vôbec možné dopriať slušný dôchodok členom klanu. Dôchodkový sociálny fond tiež zlyhal. Keď  to dáme suma-sumárum dohromady, je to vlastne malý zázrak, že sme sa tu, my chuďáci dúchodci a dúchodci čekatelé - v matičce stovježatej, mohli vôbec stretnúť. Naši mladí (Majka a Roman) - to tu dnes majú medzi nama jak účastníci zájazdu s kultúrnym programem grátis -  niesú hodnotení.
Majka - informatika - prináša do klanu inováciu a pravidelne zabezpečuje osvojenie si všetkých nových trendov. Udržiava teda náš rod "TRENDY" a oboznamuje nás so všetkými novinkami, ktoré doba prináša. Hajzlovská dotabáza bude osobitne prezentovaná.
Novinky:
1. máme nového člena klanu - Andrejko Uhrin - určite dedovi (pánovi kráľovi) - keď nevytrie zrak, tak aspoň poserie posteľ.
2. Ďalší rodinný dom sa stavia v Malackách (Sylvinka)  vyslovujeme pochvalu.
3. Pán kráľ sa aktívne podieľa na výstavbe príbytkov svojich detí. A čo pomoc ostatným členom rodiny? Zaváňa nám to protekcionalizmom a prospechárstvom. Možno by pomohol odvod dane zo stavebných prác do fondu sociálnych vedí a rodiny - odkiaľ by bolo možné prefinancovať kultúrno-spoločenské podujatia konané každoročne v našom klane.
4. Pokrvný Hajzl - Laci Both - si povolal k sebe svoju dcéru Martinku (26.10.2008) - vzdajme im úctu.
5. Aktivity v zahraničí: - Andrej Uhrin - pobyt v Iraku - pán kráľ by mohol referovať či a čo tam vlastne robil,               - Roman Valo - návšteva Jordánska - tu prítomný, môže hneď na tvári miesta predniesť čo a ako bolo.
6. Naša kráľovna - Anička - zmenila smer svojho pracovného pôsobenia a to do rezortu sociálnych vecí a rodiny - Sociálnej poisťovne. Položme si otázku, či svojim prestupom chce pomôcť k lepším sociálnym zajtrajškom, alebo či chce zistiť takto potichúčky - pomalúčky - kde je pes zakopaný, že ten rezort stále nevykazuje uspokojivé výsledky.
7. Rady prdouchov sa rozšírili o ďalšieho člena (Majka - vicekrálovna), ale len v čiastočnom 2/5-novom prevedení. Navodzuje to myšlienku o jej špekulácii byť aj v radoch ničnerobiacich ľudí a zároveň sa tváriť, že v robote je nenahraditeľná.
8. Feri Martinkovič s manželkou vyhrali v riešení krížovky časopisu CHVÍĽKA PRE TEBA vecnú cenu - možnosť nákupu potravín v časovom limite 3 minút. Ako je vidno z obrázkov, stihli naplniť 2 nákupné vozíky. Bohvie kto to ale potom skonzumoval a koho brucho bolelo.
9. Dokončovanie stavby rodinného domu Káju Virgla v Stupave úspešne pokračuje. Po kolaudácii okukáme čo sa dá a získané poznatky hodíme do pľacu.
 K bodu 4
Diskusia k hodnoteniu jednotlivých rezortov prebiehala hneď pri ich čítaní. Príspevky mali skorej zábavnú formu.
K bodu 5
Z vetvy Martinkovičových predniesol Ferka návrh na doplnenie Stanov klanu o bod XI. - Vytvorenie siene slávy Hajzlovského klanu - viď sekciu " Královstvo - Stanovy".
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Ďalší osobitný návrh na doplnenie stanov králom Jánom I.):
Opakovaná neúčasť priamych členov klanu na výročných zasadnutiach rodu Hajzlov bude riešená disciplinárnym konaním, v ktorom komisia rozhodne po uvedení dôvodov neúčasti (absencie) o spôsobe a výške trestu pre vinníka (možné podmienečné vylúčenie). Člen kráľovskej rady bude exemplárne potrestaný na výstrahu ostatným ....
Návrh z pléna bol, aby ospravedlnenie vinníkom bolo vo forme tekutej - demižón vína a pod.. a teda nenesie známky ofiálneho znenia, preto ani nie je doplnený do sekcie "Královstvo - Stanovy".
K bodu 6
Tak ako sme si zvolili pána kráľa Jána Hajzlovského I. pri oslavách jeho 5O-tych narodenín a dekorovali sme ho, pokladáme si za česť dekorovať aj jeho manželku - kráľovnu - Aničku pri príležitosti jej 5O-ky. Drahá naša kráľovná! Nech Ti táto korunka prináša radosť zo spolužitia s pánom Jánom Hajzlovským I. Nos ju hrdo, ako sa na správnu kráľovnu patrí a ochraňuj ju pre ďalšie pokolenie. Tak isto ako pánovi kráľovi, aj Tebe prajeme my všetci Hajzli ešte veľa krásnych rokov v spoločnosti celej našej rozvetvenej rodiny.
Všetci prítomní potom osobne oslávenkyni pogratulovali, odovzdali sme jej tortu ozdobenú aktuálnym číslom jek veku (5O), nechýbali ani drobné darčeky, za čo nás ona pohostila pohárom šumivého vína a sladkou dobrôtkou.
K bodu 7
Ak sa chceme otvárať svetu - a to hádam chceme - je potrebné prezentovať náš klan a jeho činnosť na webovských stránkach. Papier síce veľa znesie a vydží, ale každému je jasné, že inernet hýbe svetom. Kto dnes nieje na internete, je NULA. a keď sme prišli my, Hajzli až sem do Prahy, aby sme pohli svetom - ENTROPOU, musíme teda pohnúť aj tým elektronickým svetom, musíme sa vopchať (zmestiť) ešte aj do internetu. No a na to tu máme Romana Valu, ktorý toto všetko vyčítal vo hviezdach (postava hvezdára z Václaváku)  a ujal sa realizácie tohoto nápadu. Predvedie nám krátku ukážku stránky www.heizelklan.eu, ktorá obsahuje rodovú fotogalériu a dokumentáciu z doterajších zasadnutí: v Záhorskej Vsi,  Suchohrade a v Kuchyni-Modranke.
Roman názorne predviedol ako bude stránka vyzerať, ako sa k nej môžeme dostať (otvorenie pomocou mena web stránky), čo v nej po otvorení nájdeme, ako sa bude jej napĺňanie údajmi realizovať, prípadne po vzájomnej dohode ktoré údaje tzv. zaheslujeme, aby ich mohla vidieť len skupina ľudí nami určená. Plénum túto formu prezentácie prijalo s nadšením ale aj s obavami tých, ktorí počítač a s ním spojený prístup na internet nevlastnia. V rodine je však už dosť počítačov (hlavne u mladšej generácie rodu) a tí určite s radosťou umožnia svojim blízkym náhľad na túto stránku.
K bodu 8
Vyhodnotenie najlepšie napodobenej postavy z rozprávkového znázornenia postavy  na Václavskom nám. Najlepšie prevedenie získa ocenenie hodné Hajzla - starí ľudia a malé deti jeden rozum. Ako stačí malým deťom lízatko, tak musí stačiť aj veľkému Hajzlovi maličkosť - čokoládový banánik. Necháme na každého obrazotvornosti čo sme tým chceli povedať. Druhé a tretie miesto je tiež pekné., takže nejaký ten cukríček, farebné ceruzky a vymalovánky by mohol  navodiť atmosféru dobrého umiestnenia v súťaži.
 V pléne sa rozbehla búrlivá diskusia ako by malo vyhodnotenie prebiehať. Tento bod nebol úspešne zrealizovaný, takže pripravené drobnosti boli ponúknuté nech si vyberie každý kto chce a čo chce, keď mu to už niekto pred ním neuchmatol.
K bodu 9
Povedali sme si, že chceme byť svetoví. Skúsme to teda aj my s putovným pohárom v podobe nášho názvu. Pohár by bol umiestnený v tej rodine, ktorá pripravuje stretnutie klanu v ďalšom roku a na najbližšom zasadnutí bude odovzdaný ďalšej rodine, ktorá bude zasadnutie pripravovať.
Prítomným bol tento návrh a hlavne keramická napodobenina nášho erbu predvedená a bola prijatá kladne.
K bodu 10
a/ Pri minulých zasadnutiach bolo zistené, že pri spievaní piesní sme akosi pozabúdali slová. Darmo - prdouši sú prdouši. Dovolila som si  preto z mne dostupných materiálov zozbierať texty a vytvoriť spevník. Každá vetva rodiny obdrží 1 exemplár. Naše blahorodie pán kráľ a kráľovna dostanú jeden výtlačok protekčne naviac. Upozornenie dopredu, kopírovanie a distribúcia spevníka mimo náš klan je nelegálna a preto bude prísne potrestaný každý hriešnik.
Predložený spevník prítomní s vďakou prijali. Nechýbala však aj reklamácia od našich mladých (Valovci), prečo s nimi nebolo počítané. Bolo to zdôvodnené prípadnou stratou spevníka v  ich rozostavanom dome.
b/ po zhliadnutí zahraničného veľvyslanectva nášho rodu v stovežatej matičke bolo konštatované, že "FERA TO PJEKNE ZVELAĎUJE". "Aj ked je  chuapec daleko od nás, nestraciu sa". 
Pán kráľ však poznamenal, že hodnotenie sa týka len vonkajšieho pohľadu na veľvyslanectvo,  pretože interiér nám všetkým zostal akosi utajený.
c/  Organizátormi (klan Višvadrovcov) bol každému prítomnému odovdaný na pamiatku keramický pohár s vyobrazením emblému Prahy (Hradčany) a dátumom konania výjazdového samitu - 8.5.2009. Nezúčastneným budú poháre odovzdané dodatočne.
d/  Z vetvy Bothových pripravili pre každú rodinu a aj nám odovzdali "mešec" s očkovacou vakcínou "procijed" a injekčnou striekačkou na zahájenie prípadnej pandemickej pohotovosti prasacej chrípky. Procijed bol kvalitný, nikto z prítomných chrípkou netrpí.
Taktiež sme od nich obdržali aj spoločnú fotografiu Hajzlov v ozdobnom obale z minuloročnej party v Kuchyni-Modranke.
e/ Z vetvy Bothových vytvorili hudobnú magnetofónovú produkciu našej hymny - Valika gitara a Martuška elektr. klavír . Bolo to pripravené na predvedenie na Václaváku, lenže prinesený magnetofón bol na tento "umelecký skvost" veľmi slabý,  snaď na budúcom zasadnutí sa to už podarí.
K bodu 11
Voľná zábava - spev a tanec povolený. Komu koľko srdce a hrdlo ráči, kto koľko znesie a vydrží.
Spev, ani tanec nebolo možné zrealizovať, pretože sme boli v Hostinci, kde bolo málo miesta a nedostatok súkromia.  Pri družnej debate sme vydržali dosť dlho - rozchod bol až niekedy po polnoci.
K bodu 12
Ide sa do hajan, lebo šak aj zajtra je deň. Čaká nás tématická prehliadka kultúrnych, spoločenských a občerstvovacích zákutí Prahy. Liezť inému do postele je zbytočné, všetci sme Hajzli a nimi aj zostaneme.
Nebolo zistené žiadne nedovolené vniknutie na cudziu posteľ.
 
Zápisnicu vyhotovila M.Pláštiková, Bratislava, 10. 5. 2009         
 
 

Náhledy fotografií ze složky Hajzli v Prahe

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hajzli išli na hrad

(Bothová Valéria, 10. 1. 2015 12:28)

Bolo to nádherné, neopakovateľné...